Όροι Χρήσης

Το www.falakras.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της ατομικής εταιρείας « ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ » (εφεξής «Η Εταιρεία»).

Δραστηριότητα της εταιρείας: Εμπορική

Διεύθυνση έδρας της εταιρείας: Λεωφόρος Δημοκρατίας 131, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Α.Φ.Μ.: 043405678

Email: info@falakras.gr

Τηλ. Παραγγελιών: 2551305171


Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και από το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα falakras.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους. 

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο δε χρήστης πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης καθώς η χρήση του ιστότοπου μετά από κάθε τροποποίηση συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις αλλαγές αυτές. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

Αποποίηση ευθυνών

Το falakras.gr δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων στην ιστοσελίδα προϊόντων, εγγυάται όμως την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών του για τη μη διαθεσιμότητα κάποιου από τα αγορασθέντα προϊόντα του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Λογαριασμός Χρήστη

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας ή στον κωδικό πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο ή να ακυρώσουμε τις παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο falakras.gr. Σας παραχωρούμε περιορισμένη άδεια χρήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση αυτού του ιστότοπου και να μην κατεβάσετε (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων), τροποποιήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεσή από εμάς. Αυτή η άδεια χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταχωρήσεων προϊόντων, περιγραφών ή τιμών, καθώς και οποιαδήποτε παράγωγη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των περιεχομένων του, κάθε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τερματίζει την άδεια που σας έχει χορηγηθεί. Σας παρέχεται περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσύνδεσης στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή προσβλητικό τρόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σε περίπτωση δε έκδοσης τιμολογίου πώλησης θα σας ζητηθεί η ιδιότητα, ο αριθμός φορολογικού σας μητρώου καθώς και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αφότου εισάγεται τα παραπάνω στοιχεία, αυτόματα μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς, κατά συνέπεια εμείς δεν αποθηκεύουμε καμιά πληροφορία που έχει να κάνει με τα στοιχεία της κάρτας σας.

Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε εσάς και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά μέσω συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας ή μετά από σχετικό αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@falakras.gr

Διαδικασία πραγματοποίησης παραγγελίας μέσω eshop

Η συναλλαγή  θεωρείται ότι ολοκληρώνεται μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας το falakras.gr έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην την εκπληρώσει. Σε περίπτωση δε που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα, επιστρέφεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Τρόποι παραγγελίας

Επιπλέον της αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορείτε να παραγγείλετε είτε καλώντας το 2551305171 στις εργάσιμες μέρες και ώρες (εκτός αργιών) είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@falakras.gr αναγράφοντας πλήρη στοιχεία σας και στοιχεία που αφορούν την παραγγελία σας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση χρέωσης και διεύθυνση παραλήπτη, τηλέφωνο επικοινωνίας, τρόπο πληρωμής και αποστολής).

Ωράριο Λειτουργίας Καταστήματος
Δευτέρα10:00 – 15:00
Τρίτη10:00 – 15:0018:00 – 21:00
Τετάρτη10:00 – 15:00
Πέμπτη10:00 – 15:0018:00 – 21:00
Παρασκευή10:00 – 15:0018:00 – 21:00
Σάββατο10:00 – 14:00
Κυριακή Κλειστά

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Σε περίπτωση που γίνει παραγγελία η οποία περιέχει προϊόντα διαφορετικής διαθεσιμότητας, η αποστολή των προϊόντων της ίδιας παραγγελίας θα γίνεται υπολογίζοντας την μεγαλύτερη χρονικά διαθεσιμότητα. Εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα διαφορετικής διαθεσιμότητας ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Σε περίπτωση προϊόντων που απαιτούν μεγάλο χρόνο παράδοσης, η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα τον πελάτη για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης τους.

×
×

Cart